fightingfly2 > Our Services > Food and Drug Registration


ขอ อย. ให้ถูกกฎหมาย สำนักบัญชีพร้อมบริการท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ
สำนักงานให้บริการกับทุกท่านที่ต้องการจด อย. ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัจจุบันมีหลายท่านที่ต้องการจด อย. ทั้งเรื่องการผลิตอาหาร ต้องการจด อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์เเสริมอาหาร ขอ อย.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอ อย. ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น สำนักงานยินดีรับปรึกษา และรับจด อย. ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน
***สำนักงานพร้อมพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน หากไม่ได้รับการบริการที่ดีหรือมีปัญหาที่ไม่ได้รับความสะดวก โปรดร้องเรียนมาที่ 099-6197483 หรืออีเมล์ Suree@flghtingfly2.com เพื่อสำนักงานฯจะได้แก้ปัญหาให้ท่านได้ทันที***


รับขอ อย. , รับจด อย. เครื่องมือแพทย์
• บริการขอใบอนุญาต(จดอย.เครื่องมือแพทย์)นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
• ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
• การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว


รับจด อย. ยา อย.ยาสัตว์
• รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
• ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
• ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา


รับจด อย. อาหาร ,รับขอ อย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
• ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
• ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
• การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
• การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท
• รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์


รับจด อย. วัตถุอันตราย
• ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย
• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย

นอกจากบริการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารและยา สำนักงานมีบริการขอเครื่องหมายฮาลาล เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย
• ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆ นั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบ
อนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

การขอ อย หรือ จดทะเบียน อาหารและยานั้น เป็นกฎหมายที่บังคับให้ท่านต้องดำเนินการ หากฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำคุกและปรับ ท่านผู้ประกอบการควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอาหารและยาในเรื่องนั้นๆ หากท่านต้องการลดขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต สำนักงานของเรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการท่าน

• ขอ อย. ถูกกฎหมาย ทำธุรกิจ สบายใจ ให้เราดูแล การจดทะเบียน อย. แทนเพื่อลดเวลาในการดำเนินธุรกิจของท่าน ตามกฎหมายใหม่
• ขอ อย. ให้สินค้าของท่านทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าว่าใช้แล้วปลอดภัย ตามมาตฐานกฎหมายอาหารและยา
• ขอ อย. เครื่องสำอาง ตัวแรก เมื่อยื่นเอกสารต่ออย. (ตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ปลายปี 2558) ให้เราดำนเนินการให้ท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• ไม่ว่าเราจะประกอบการธุรกิจใด ตราบเท่าที่มันถูกระบุในกฎหมายว่าเป็นสินค้าที่ต้องทำการรับรองและตรวจสอบ หรือขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง อย.แล้วละก็ เราต้องขอ อย. อยู่เสมอครับ ไม่ว่าจะผลิตสินค้ามากี่ชนิด เปลี่ยนรูปแบบใหม่ขนาดไหนเราก็ต้องขอ อย. อยู่ดี ดังนั้นในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอ อย. กันอย่างรวบรัดให้เข้าใจกันดีกว่า การขอ อย. นั้นเราสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการจ้างในการจัดการจดทะเบียน อย. ตามแต่ความสะดวกและความเข้าใจที่มีครับ ในขั้นตอนแรกของการขอ อย. คุณต้องเข้าใจว่าในการยื่นขอรหัสผู้ประกอบการจะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานของทาง อย. เท่านั้น โปรดระวังตรงจุดนี้หากใครบอกทำที่ไหนก็ได้ จากนั้นเมื่อเราได้เลขรหัสมาแล้วเราก็เพียงนำเลขรหัสที่ได้มาทำการติดลงผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นเอง โดยต้องมีรายละเอียดของฉลากที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดกฎเกณฑ์ของทางอย. นั่นแหละครับ ตรงจุดนี้เราควรมีความระวังไว้ในเรื่องของความผิดพลาด เพราะอย. มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทะเบียนการจดสินค้าของเราได้เสมอนั่นเอง เห็นไหมครับว่ารวบรัดจริงๆสำหรับการขอ อย. เหมือนจะมีขั้นตอนที่ยาก แต่แท้จริงแล้วมันคือการประเมินและตรวจสอบเป็นสำคัญ หากเราศึกษาข้อกฎเกณฑ์ให้ดี สินค้าของเราที่จะผ่านการรับรองก็คงไม่ใช่เรื่องยาก จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ หากคุณเป็นมือใหม่หัดขอ อย.แล้วละก็ แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือใช้บริการของสำนักงานได้เลยครับ จะลัดขั้นตอนและทำให้งานของเราง่ายขึ้นเอาเวลาไปผลิตเพิ่มดีกว่า หรือเอาเวลาอันมีค่าของท่านไปทำตลาดเพื่อขายสินค้า โดยมอบหน้าที่ขอ อย. เป็นของเรา

• เรามีบริการขึ้นทะเบียนอาหารและยา ข้าวสาร ข้าวบรรจุถุง และธัญพืช รีบขอก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
• ก่อนเริ่มดำเนินกิจการผู้ประกอบการควรจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการขอ อย. ให้ถูกต้อง เพราะหากท่านดำเนินการไม่ถูกต้อง จะมีโทษตามกฎหมายทั้งจำคุก และ ปรับ ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้าย ผู้บริโภคเนื่องจาก มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นได้
• หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจในระยะยาว และไม่ต้องกังวลว่า ตนเองดำเนินการถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร จะถูกสำนักงานอาหารและยา ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาหรือไม่แต่อย่างใด เนื่องจากดำเนินธุรกิจด้วยการไม่รู้กฎหมายด้านอาหารและยาและกฎหมายอื่นๆ ลองปรึกษาทีมงานของเรา เพื่อเป็นโค้ชด้านกฎหมายของคุณลูกค้าทุกท่าน เพื่อเราดำเนินการแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านเพื่อท่านจะได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจดังที่ท่านฝันและหวังไว้ ด้วยความปรารถนาดีจาก
• รับขอเครื่องหมายฮาลาล เพื่อแสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ของท่าน เพื่อความมั่นใจของกลุ่มลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อช่องทางจำหน่ายสินค้าของท่านมากขึ้น ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
• ใครที่ต้องขออนุญาตด้านอาหารบ้าง ผู้ประกอบการที่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาก่อนดำเนินกิจการได้ ได้แก่
1.ผู้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย
2.ผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย
3.ผู้ประสงค์จะโฆษณาอาหารทางช่องทางต่างๆ เช่นโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือและแผ่นพับ โบว์ชัวร์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใด เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.