บริการขออย.ทุกชนิดผลิต-นำเข้า


ขอ อย. ให้ถูกกฎหมาย สำนักบัญชีพร้อมบริการท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ
สำนักงานให้บริการกับทุกท่านที่ต้องการจด อย. ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัจจุบันมีหลายท่านที่ต้องการจด อย. ทั้งเรื่องการผลิตอาหาร ต้องการจด อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์เเสริมอาหาร ขอ อย.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอ อย. ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น สำนักงานยินดีรับปรึกษา และรับจด อย. ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน

***สำนักงานพร้อมพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน หากไม่ได้รับการบริการที่ดีหรือมีปัญหาที่ไม่ได้รับความสะดวก โปรดร้องเรียนมาที่ 099-6197483 หรืออีเมล์ Suree@flghtingfly2.com เพื่อสำนักงานฯจะได้แก้ปัญหาให้ท่านได้ทันที***

รับขอ อย. , รับจด อย. เครื่องมือแพทย์
• บริการขอใบอนุญาต(จดอย.เครื่องมือแพทย์)นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
• ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
• การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว

รับจด อย. ยา อย.ยาสัตว์
• รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
• ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
• ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

รับจด อย. อาหาร ,รับขอ อย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
• ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
• ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
• การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
• การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท
• รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์

รับจด อย. วัตถุอันตราย
• ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย
• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย

นอกจากบริการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารและยา สำนักงานมีบริการขอเครื่องหมายฮาลาล เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย
• ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆ นั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้น การดำเนินการขอใบ
อนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดยา
2.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดอาหาร
3.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องสำอาง
4.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดเครื่องมือแพทย์
5.ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตในหมวดวัตถุอันตราย

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

การขอ อย หรือ จดทะเบียน อาหารและยานั้น เป็นกฎหมายที่บังคับให้ท่านต้องดำเนินการ หากฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำคุกและปรับ ท่านผู้ประกอบการควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอาหารและยาในเรื่องนั้นๆ หากท่านต้องการลดขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต สำนักงานของเรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการท่าน

• ขอ อย. ถูกกฎหมาย ทำธุรกิจ สบายใจ ให้เราดูแล การจดทะเบียน อย. แทนเพื่อลดเวลาในการดำเนินธุรกิจของท่าน ตามกฎหมายใหม่
• ขอ อย. ให้สินค้าของท่านทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าว่าใช้แล้วปลอดภัย ตามมาตฐานกฎหมายอาหารและยา
• ขอ อย. เครื่องสำอาง ตัวแรก เมื่อยื่นเอกสารต่ออย. (ตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ปลายปี 2558) ให้เราดำนเนินการให้ท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
• ไม่ว่าเราจะประกอบการธุรกิจใด ตราบเท่าที่มันถูกระบุในกฎหมายว่าเป็นสินค้าที่ต้องทำการรับรองและตรวจสอบ หรือขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง อย.แล้วละก็ เราต้องขอ อย. อยู่เสมอครับ ไม่ว่าจะผลิตสินค้ามากี่ชนิด เปลี่ยนรูปแบบใหม่ขนาดไหนเราก็ต้องขอ อย. อยู่ดี ดังนั้นในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอ อย. กันอย่างรวบรัดให้เข้าใจกันดีกว่า การขอ อย. นั้นเราสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการจ้างในการจัดการจดทะเบียน อย. ตามแต่ความสะดวกและความเข้าใจที่มีครับ ในขั้นตอนแรกของการขอ อย. คุณต้องเข้าใจว่าในการยื่นขอรหัสผู้ประกอบการจะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานของทาง อย. เท่านั้น โปรดระวังตรงจุดนี้หากใครบอกทำที่ไหนก็ได้ จากนั้นเมื่อเราได้เลขรหัสมาแล้วเราก็เพียงนำเลขรหัสที่ได้มาทำการติดลงผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นเอง โดยต้องมีรายละเอียดของฉลากที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดกฎเกณฑ์ของทางอย. นั่นแหละครับ ตรงจุดนี้เราควรมีความระวังไว้ในเรื่องของความผิดพลาด เพราะอย. มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทะเบียนการจดสินค้าของเราได้เสมอนั่นเอง เห็นไหมครับว่ารวบรัดจริงๆสำหรับการขอ อย. เหมือนจะมีขั้นตอนที่ยาก แต่แท้จริงแล้วมันคือการประเมินและตรวจสอบเป็นสำคัญ หากเราศึกษาข้อกฎเกณฑ์ให้ดี สินค้าของเราที่จะผ่านการรับรองก็คงไม่ใช่เรื่องยาก จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ หากคุณเป็นมือใหม่หัดขอ อย.แล้วละก็ แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือใช้บริการของสำนักงานได้เลยครับ จะลัดขั้นตอนและทำให้งานของเราง่ายขึ้นเอาเวลาไปผลิตเพิ่มดีกว่า หรือเอาเวลาอันมีค่าของท่านไปทำตลาดเพื่อขายสินค้า โดยมอบหน้าที่ขอ อย. เป็นของเรา

• เรามีบริการขึ้นทะเบียนอาหารและยา ข้าวสาร ข้าวบรรจุถุง และธัญพืช รีบขอก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
• ก่อนเริ่มดำเนินกิจการผู้ประกอบการควรจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการขอ อย. ให้ถูกต้อง เพราะหากท่านดำเนินการไม่ถูกต้อง จะมีโทษตามกฎหมายทั้งจำคุก และ ปรับ ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้าย ผู้บริโภคเนื่องจาก มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นได้
• หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจในระยะยาว และไม่ต้องกังวลว่า ตนเองดำเนินการถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร จะถูกสำนักงานอาหารและยา ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาหรือไม่แต่อย่างใด เนื่องจากดำเนินธุรกิจด้วยการไม่รู้กฎหมายด้านอาหารและยาและกฎหมายอื่นๆ ลองปรึกษาทีมงานของเรา เพื่อเป็นโค้ชด้านกฎหมายของคุณลูกค้าทุกท่าน เพื่อเราดำเนินการแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านเพื่อท่านจะได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจดังที่ท่านฝันและหวังไว้ ด้วยความปรารถนาดีจาก
• รับขอเครื่องหมายฮาลาล เพื่อแสดงเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ของท่าน เพื่อความมั่นใจของกลุ่มลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อช่องทางจำหน่ายสินค้าของท่านมากขึ้น ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน
• ใครที่ต้องขออนุญาตด้านอาหารบ้าง ผู้ประกอบการที่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาก่อนดำเนินกิจการได้ ได้แก่
1.ผู้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย
2.ผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย
3.ผู้ประสงค์จะโฆษณาอาหารทางช่องทางต่างๆ เช่นโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือและแผ่นพับ โบว์ชัวร์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางอื่นใด เพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

fightingfly2 บริษัท รับจด อย. ชั้นนำของประเทศ รับจด อย เน้นคุณภาพเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้ใบอนุญาต รวดเร็วทันใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันนำเข้า ผลิต ขาย ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย
CONTACT
46/5 Soi Ngamwongwan 6-21 T.Bangkhen
A.Muang Nonthaburi 11000
Tel : 02-108-7473, 099-619-7483, 02-009-1899, 091-770-7776
Fax : 02-108-7473 E-Mail : suree@fightingfly2.com
COPYRIGHT © 2017 FIGHTINGFLY2. ALL RIGHTS RESERVED.